לתרומות

ריסטארט היא עמותה המוכרת לפי סעיף 46 המקנה זיכוי ממס לתורמים.

העמותה מחזיקה באישור ניהול תקין לשנת 2022